ELEKTROENERGETYKA

Strona Główna

Witam serdecznie Jestem elektroenergetykiem a więc przedstawicielem działu energetyki obejmującego zagadnienia związane z wytwarzaniem, przesyłaniem, przetwarzaniem, rozdzielaniem i użytkowaniem energii elektrycznej. Wspomniane zadania realizowane są w większości krajów przy pomocy krajowych systemów elektroenergetycznych. System taki składa się ze źródeł energii elektrycznej, sieci przesyłowych i rozdzielczych, stacji elektroenergetycznych i urządzeń odbiorczych, dzięki którym następuje zamiana energii elektrycznej na inne rodzaje energii. W każdym z tych elementów systemu występuje olbrzymia ilość urządzeń elektroenergetycznych oraz występuje spora ilość problemów związanych z projektowaniem, budową i eksploatacją tych urządzeń. Na tej stronie i jej podstronach skupiłem swoją uwagę między innymi na takich zagadnieniach jak skutki mechaniczne prądu zwarciowego w torach prądowych rozdzielni wysokich i najwyższych napięć, wyładowania niezupełne w izolacjach WN i NN (nie mylić z nn), analiza zagrożenia porażeniem łukiem elektrycznym w obwodach trójfazowych instalacji elektrycznych nn i elektroenergetycznych SN. Wiele z zagadnień, którymi się zajmuję, zawarte jest w dwu książkach: