Wyładowania niezupełne w układach izolacyjnych

Zagadnieniem wyładowań niezupełnych w różnego rodzaju układach izolacji WN i NN zajmuję się od ok. 25 lat niejako w sposób naturalny. Jakby nie było, jestem pracownikiem Zespołu TWN w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów i wychowankiem prof. Tadeusza Stępniewskiego oraz długotrwałym współpracownikiem prof. Zbigniewa Gacka. Tak więc poruszenie tu tych zagadnień nie jest przypadkowe. Ma ono swoje uzasadnienie zarówno w dokonaniach jakich na ten temat dokonałem samodzielnie lub (częściej) z zespołem badawczym, którego byłem członkiem jak i w specyficznych cechach procesów wyładowań elektrycznych, zachodzących pod wpływem silnego pola elektrycznego w rozmaitych układach izolacyjnych. Wyładowania niezupełne są bardzo często początkowym etapem utraty właściwości izolacyjnych przez różnego rodzaju struktury dielektryków. Dielektryki te osiągają kres swojej wytrzymałości elektrycznej w silnym polu elektrycznym, co oznacza ich przejście w przemijający lub trwały, ale zawsze niepożądany stan przewodzenia. Określenie ,,silne pole elektryczne” jest jednak pojęciem umownym i trudnym do jednoznacznego zdefiniowania w odniesieniu do wszystkich materiałów izolacyjnych. Na ogół za silne pole elektryczne uważa się pole o takim natężeniu, przy którym zaczynają występować tzw. zjawiska jonizacyjne, skutkujące gwałtownym wzrostem liczby ładunków swobodnych i wyładowaniami elektrycznymi w części obszaru międzyelektrodowego czyli wyładowaniami niezupełnymi (w polu elektrycznym nierównomiernym) lub od razu wyładowaniami zupełnymi (w polu elektrycznym równomiernym).

Moja "przygoda" z wnz zaczęła się od pracy w zespole badawczym, pracującym nad opracowaniem zintegrowanej metody (elektrycznej, akustycznej i gazowej) diagnozowania transformatorów WN i NN. Wybrane efekty tej pracy opisano w materiałach:

  1. Diagnozowanie transformatorów WN metodą łączną pomiaru wyładowań niezupełnych.
  2. Komplementarne wykorzystanie metody elektrycznej i akustycznej do analizy modelowych źródeł wyładowań niezupełnych. 
  1. Idea zespolonej metody diagnostycznej wnz w układach izolacyjnych transformatorów WN. 
Z czasem prace rozszerzono na próbę znalezienia uproszczonych metod interpretacji wyników pomiarów wnz metodą elektryczną. Więcej w artykułach:
  1. Nowa metoda analizy obrazu statystycznego ulotu.
  2. Obraz statystyczny wyładowań niezupełnych w oleju.
  3. Analiza wyładowań niezupełnych w szynoprzewodach z izolacją stałą.